ĐÁNH GIÁ SÀN GIAO DỊCH UY TÍN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

Xếp hạng các sàn giao dịch uy tín nhất tại Việt Nam và thế giới
Khám phá danh sách nhà môi giới hàng đầu với các tiêu chí đánh giá minh bạch của chúng tôi.

Tìm sàn


Sàn Forex uy tín

2008 | Seychelles
Chấm điểm 91 đ Top Forex Broker
2011 | Cyprus
Chấm điểm 89 đ Top Forex Broker
2005 | Cyprus
Chấm điểm 84 đ Top Forex Broker
2021 | Mauritius
Chấm điểm 83 đ Top Forex Broker
2015 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Chấm điểm 82 đ Top Forex Broker
FBS
2009 | Belize
Chấm điểm 82 đ Top Forex Broker
2008 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Chấm điểm 81 đ Top Forex Broker
2007 | Australia
Chấm điểm 79 đ Top Forex Broker
2008 | Seychelles
Chấm điểm 91 đ Top Forex Broker
2011 | Cyprus
Chấm điểm 89 đ Top Forex Broker
2005 | Cyprus
Chấm điểm 84 đ Top Forex Broker
2021 | Mauritius
Chấm điểm 83 đ Top Forex Broker
2015 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Chấm điểm 82 đ Top Forex Broker
FBS
2009 | Belize
Chấm điểm 82 đ Top Forex Broker
2008 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Chấm điểm 81 đ Top Forex Broker
2007 | Australia
Chấm điểm 79 đ Top Forex Broker


Sàn lừa đảo cần tránh

2012 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2003 | Saint Vincent and the Grenadines
2011 | United Arab Emirates
2006 | Seychelles
2021 | Saint Vincent and the Grenadines
2017 | Cyprus
2016 | New Zealand
2005 | United States of America
2012 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2003 | Saint Vincent and the Grenadines
2011 | United Arab Emirates
2006 | Seychelles
2021 | Saint Vincent and the Grenadines
2017 | Cyprus
2016 | New Zealand
2005 | United States of America