Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã ban hành hướng dẫn phòng ngừa rủi ro cho các tổ chức trung gian thị trường tại Úc.

ASIC ban hành hướng dẫn phòng ngừa rủi ro cho các trung gian thị trường

Phòng ngừa rủi ro là một hoạt động diễn ra trên thị trường tài chính và có chức năng hỗ trợ thị trường hoạt động hiệu quả bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch có thể tác động đáng kể đến giá cả thị trường.

ASIC thừa nhận rằng phòng ngừa rủi ro đóng vai trò quan trọng trên thị trường, bao gồm quản lý rủi ro của các trung gian thị trường liên quan đến các lệnh giao dịch dự kiến của khách hàng và có thể hỗ trợ dự phòng thanh khoản cho khách hàng.

Tuy nhiên, phòng ngừa rủi ro cũng có thể làm phát sinh xung đột lợi ích đáng kể giữa khách hàng và các trung gian thị trường giao dịch tích cực nắm giữ thông tin mật về lệnh hoặc giao dịch dự kiến của khách hàng.

Để phòng ngừa rủi ro, các trung gian thị trường sẽ:

  1. Ghi chép và thực hiện các chính sách, quy trình về phòng ngừa rủi ro để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Được cung cấp đầy đủ thông tin để cân nhắc các trường hợp cần thực hiện phòng ngừa rủi ro nhằm mang lại kết quả tổng thể tốt nhất cho khách hàng;
  2. Cung cấp thông tin hiệu quả cho khách hàng về hoạt động thực hiện và phòng ngừa rủi ro của trung gian một cách rõ ràng và minh bạch.
  3. Xin chấp thuận rõ ràng và công khai của khách hàng trước mỗi giao dịch, nếu có thể, bằng cách nêu rõ những kỳ vọng về mục đích phòng ngừa rủi ro và những rủi ro tiềm ẩn như tác động bất lợi đến giá cả. Đối với các giao dịch phức tạp và/hoặc lớn, trung gian cần có các biện pháp bổ sung để hỗ trợ khách hàng xác định cơ sở và chiến lược phòng ngừa rủi ro;
  4. Giám sát việc thực hiện và kết quả của khách hàng, đồng thời nỗ lực giảm thiểu tác động của phòng ngừa rủi ro lên thị trường;
  5. Hạn chế tiếp cận và cấm lạm dụng thông tin mật của khách hàng và quản lý đầy đủ các xung đột lợi ích phát sinh liên quan đến phòng ngừa rủi ro. Các biện pháp kiểm soát vật lý và điện tử thích hợp phải được thiết lập, giám sát và đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh theo những thay đổi về hồ sơ rủi ro khách hàng;
  6. Có các biện pháp kiểm soát rủi ro và tuân thủ hiệu quả, bao gồm các thỏa thuận theo dõi và giám sát giao dịch và thông tin để quản lý và giám sát hiệu quả đối với hoạt động phòng ngừa rủi ro;
  7. Ghi chép các thông tin chi tiết quan trọng về phòng ngừa rủi ro được thực hiện cho mỗi giao dịch (bao gồm quy trình được thực hiện, các thành viên nhóm tham gia và kết quả của khách hàng) để tăng cường theo dõi và giám sát; và
  8. Thực hiện đánh giá sau giao dịch về chất lượng thực hiện các giao dịch phức tạp và/hoặc lớn, công việc do các thành viên nhóm giám sát độc lập và có kinh nghiệm thực hiện.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luậnx